انرژی در FHT

از آنجا که ساختمان از نوع اسکلت چوبی است و چوب عایق بسیار مناسب برای انتقال حرارت محسوب می شود و با توجه به نحوه عایق کاری مطرح شده، در هیچ کجای ساختمان پل حرارتی در پوسته خارجی به وجود نخواهد آمد.

چوب به دلیل دارا بودن حفره های طبیعی دارای ویژگیهای زیر می باشد:

  • ایجاد خلاء و نتیجتاً عایق مناسبی جهت سرمایش و گرمایش و جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان
  • تعادل رطوبت در محیط و ایجاد حس گرمی و آرامش
    با توجه به این که عایق ها در فضای بین پوشش های تخته ای داخل و خارج کار گذاشته می شود و ضخامت دیوارها با توجه به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی تعریف می کردند ، می توان گفت نکته مثبت در این روش عدم وجود محدودیت جدی در اقلیم های متفاوت می باشد. البته لازم به ذکر است ضخامت عایق ها در این روش به هیچ وجه نمی تواند از جان پروفیل های مورد استفاده به عنوان استاد بیشتر باشد. ضمن اینکه باید به این مهم توجه نمود که چوب دارای ظرفیت حرارتی پائین می باشد ، بنابراین بهترین نوع مصالح در منطق گرم و مرطوب معتدل و مرطوب و با توجه به تمهیدات اجرایی در تمام اقلیم ها به بهترین نحو قابل اجرا می باشد.

در سیستم FHT محدودیت خاصی از لحاظ سازگاری با اقلیم های مختلف و شرائط آب و هوایی برای دیوارها و سقفهای چوبی وجود ندارد. فقط جهت تامین عایق کاری حرارتی دیوارها و سقفها امکان تغییر ضخامت و چگالی عایق های حرارتی وجود دارد. بطور کلی میتوان گفت که این سیستم با محیط زیست سازگاری مناسبی را دارا می باشد. نکته دیگر توجه به عایق بندی پنجره ها یا نوع پنجرة به کار رفته در ساختمان می باشد.لازم به ذکر است که هم پشم های معدنی و هم گچ برگ و نیز ساختار اصلی چوب عایق صوتی مناسبی می باشند.

عایق مناسب در برابر رطوبت:

یکی از مورد های بسیار اساسی در این سیستم ساختمانی کیپ بودن آن است بگونه ای که هوا تحت هیچ شرایطی نتواند از پوسته خارجی آن عبور نماید. از این روی مکان برخورد دیوارها با پی، درها و پنجره ها با دیوار، دیوارهای خارجی با یک دیگر و خرپاها با دیوار خارجی باید با مصالح و فن آوری مناسب بدرستی هوابندی، غیرقابل نفوذ و محکم شوند.
علاوه بر محاسبات سازه ای در این سیستم ساختمانی نیاز به محاسبات دقیق انتقال رطوبت و حرارت به منظور پیش گیری از بروز میعان و جلوگیری از هدر رفتن انرژی بادر نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و جغرافیایی میباشد.
با آنکه چوب ماده ای آلی است و گرایش دارد که بر طبق قوانین طبیعت به اجزای تشکیل دهنده خود تجزیه شود، با نگهداری درست و رعایت اصول سیستم خانه های چوبی میتوان برای آن عمری بسیار طولانی در نظر گرفت. برای مثال سازه چوبی ساختمانهای 700 ساله سوئدی و کلیسای چوبی 900 ساله ای که در شمال کشور نروژ قرار دارد هنوز کامل و بدون عیب پابرجا مانده اند. اگر بتوان تنها یکی از سه عامل رطوبت، حرارت و یا اکسیژن را از سازه چوبی حتی الامکان بدور نگاه داشت، از فساد و تجزیه آن جلوگیری به عمل آورد. بطور کلی میتوان گفت که در صورت رعایت اصول سیستم خانه های چوبی و آگاهی از نحوه برخورد چوب با عوامل محیطی، میتوان عمر مفید ساختمانهای این سیستم را بی گمان به بیش از صد سال رسانید . نکته دیگر اینکه در ساخت ساختمانهای چوبی اتلاف انرژی و مصالح به حداقل می رسد.

info@fht.ir www.fht.ir فکس: 22034387 تلفن تماس: 9-22034388 تهران خیابان آفریقا بلوار گلشهر شماره 20 طبقه 3 واحد 11
© 2012 Copyright FHT (Fast Housing Technology) All rights reserved. Designed by Batiss Develop By Espitman-Tech
Best View by Google Chrome Res:1680x1050