بررسی قابلیت چوب از نظر ساختمانی

ویژگیهای چوب و مقاوت های مجاز چوب :

در طراحی سازه¬ای ساختمانهای چوبی مسائل مربوط به ویژگی های چوب که روی کیفیت مکانیکی چوب تاثیر دارند ، بسیار مهم می باشند. شناخت و استفاده درست از مقاومت های مجاز چوب مهمترین مرحله در طراحی یک ساختمان چوبی می باشد . طبیعت خواص چوب سالم در شرائط مختلف محیطی از قبیل محل جغرافیایی ، نوع خاک ، مقدار نور و بارندگی و دیگر شرائط تغییر می کند و محصول تولید شده دارای خواص متغییر خواهد بود. به همین علت تحقیقات خواص مکانیکی چوب بر مبنای نمونه برداری و احتمالات آماری مورد مطالعه و خواص گونه مورد مطالعه تعیین می شود. معمول ترین خواص یا مقاومت های مجاز چوب عبارتند از : مقاومت خمشی ، مقاومت کششی ، مقاومت فشاری موازی با الیاف ، مقاومت فشاری عمود بر الیاف ، مقاومت برشی و مدول الاستیسیته مقطع چوبی.

عوامل عمده موثر در مقاومت چوب :

 • تاثیر رطوبت در مقدار مقاومت چوب ، در اثر خشک شدن و رسیدن رطوبت چوب زیر نقطه اشباع ، مقاومت چوب افزایش پیدا می کند. مقاطع چوبی از گونه های سوزنی که بیشتر به مصارف ساختمانی میرسند ، دارای حداکثر رطوبت 19 درصد ( متوسط 15 درصد) می باشند.
 • معایب مجاز باعث کاهش مقاومت چوب می شوند.
 • ضرایب تنظیم کلی ، لیست این ضرایب که از اثر چند عامل تاثیر گذار در مقاومت چوب میباشند به شرح ذیل می باشند :
  CD - ضریب مدت اعمال نیرو
  CM - ضریب رطوبت محیط
  CF - ضریب اندازه
  Cfu - ضریب حالت تخت
  Ct - ضریب دما
  Cr - ضریب تکرار
  Ci - ضریب چاک و حفره
  CP - ضریب پایداری ستون
  CL - ضریب پایداری تیر
  CV - ضریب حجمی
  Cb - ضریب طاقت فشاری
  Cc - ضریب انحناء

مشخص نمودن مقاومت های مجاز چوب :

جهت نهایی شدن مقاومت های اندازه گیری شده با آزمایش نمونه های کوچک و بزرگ ، اثرات عوامل تاثیر گذار اعمال می شود. باید در نظر داشت که طراح هیچ سر وکاری با مراحل آزمایش و نتایج آن ندارد . استفاده از مقاومت های اعلام شده از طرف تولید کنندگان چوب های ساختمانی قابل اطمینان است. کنترل کیفی که تولید کنندگان چوب آلات ساختمانی درجه بندی شده اعمال می کنند، قابلیت اطمینان لازم را دارد. باید در نظر داشت که مقادیر مقاومت های اسمی لیست شده در منابع معتبر مانند NDS ، با ضریب ایمنی متوسط 5/2 می باشند و در اغلب موارد مورد ایمنی از 25/1 بیشتر است.
در مجموع مراحل درجه بندی و تدوین مقاومت های مجاز اسمی چوب توسط متخصصان چوب صورت میگیرد ف ولی تنظیم مقاومت های مجاز به عهده طراح گذاشته شده است.
در احداث ساختمانهای چوبی اعم از مسکونی یا تجاری بیشتر از گونه های درختان سوزنی برگ استفاده میشود.
در محاسبات سازه ای مقاطع چهارتراش چوبی چوب های نراد ، نوئل ، اسپیروس و یا پاین و یا هر نوع گونه سوزنی چوبی که با مشخصات این چند گونه ساختمانی مطابقت داشته باشند ، می توان استفاده نمود.

Fb = 56.0 ― 63.0 kg/cm2 ( 61.5 kg/cm2)
Fv = 7.0 ― 9.5 kg/cm2 (4.75 kg/cm2)
Fc = 70 ― 84 kg/cm2 (56.20 kg/cm2)
Fc┴= 20 ― 30 kg/cm2 (30 kg/cm2)
E = 77,340 kg/cm2 ― 98,400 kg/cm2 (91,400 kg/cm2)
Emin= 33,000 kg/cm2

info@fht.ir www.fht.ir فکس: 22034387 تلفن تماس: 9-22034388 تهران خیابان آفریقا بلوار گلشهر شماره 20 طبقه 3 واحد 11
© 2012 Copyright FHT (Fast Housing Technology) All rights reserved. Designed by Batiss Develop By Espitman-Tech
Best View by Google Chrome Res:1680x1050