دیــوار
 • دیوارهای داخلی پیش ساخته چوبی با قابلیت نصب در تمامی سازه ها
 • دیوارهای خارجی پیش ساخته چوبی با قابلیت نصب در تمامی سازه ها
  خانه های ویلایی
 • یک طبقه
 • دوبلکس
 • تریپلکس
  خانه های آپارتمانی
 • 1 طبقه
 • 2 طبقه
 • 3 طبقه
     
Laminated Log System
  سیستم سازه ترکیبی
 • ترکیب اسکلت فلزی با دیوار چوبی جهت پروژه های بالاتر از 4 طبقه
  سقــف
 • سقف های پیش ساخته چوبی شیبدار
 • سقف های پیش ساخته چوبی مسطح
     
info@fht.ir www.fht.ir فکس: 22034387 تلفن تماس: 9-22034388 تهران خیابان آفریقا بلوار گلشهر شماره 20 طبقه 3 واحد 11
© 2012 Copyright FHT (Fast Housing Technology) All rights reserved. Designed by Batiss Develop By Espitman-Tech
Best View by Google Chrome Res:1680x1050